Nagrade i priznanja TELFOR 2018

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada za TELFOR 2018 još nije dodeljena.  

Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada za TELFOR 2018 još nije dodeljena.  

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija dodelila je nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na  TELFOR-u 2018  (uručene na danu ETF u Beogradu 2018 godine).

Nagrade su dobili studenti:

  • Marija Radulović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad 12.8/2018 “Kritično spregnuti ring rezonator sa splajsom na čipu”
  • Aleksandar Antić, Aleksandar Pavlović i Marko Mozetić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za rad  12.3/2018 “Otkrivanje dijabetesa tipa 2 metodama mašinskog učenja”
  • Radana Gavrić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banja Luci, RS, BiH,  za rad 12.10/2018 „Perormanse prenosa govora u LTE mrežama“