DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE – DT, BEOGRAD,
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Univerziteta u Beogradu,
IEEE Serbia & Montenegro COM CHAPTER


organizuju

28. telekomunikacioni forum
TELFOR 2020

24. i 25. novembra 2020. godine
Online konferencija


Rok za predaju radova produžen je do 30. septembra 2020.

Na osnovu uputstava i preporuka vezanih za situaciju sa epidemijom COVID-19, kao i na osnovu trenutne situacije u našem regionu, Organizacioni odbor TELFOR-a odlučio je da se TELFOR 2020 organizuje u potpunosti online. Na osnovu te odluke, neće biti dodatnih troškova za prezentaciju “na daljinu” prihvaćenih radova. (Ukida se “Posebna taksa za prezentacije na daljinu, za ostale detalje, pogledajte Kotizacije za konferenciju).


TELFOR podržavaju:

"TELEKOM SRBIJA", IEEE Region 8, VLATACOM, Ministarstvio prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, IEEE Serbia and Montenegro Section, PTT “Srbija” i drugi donatori i prijatelji.


Belgrade

Oracle ECI